arrow-down

SYSTEM INFORMACYJNY SAPER

SI SAPER jest to nowatorski system informacyjny wraz z bazą danych o amunicji bojowej produkowanej i stosowanej od 1900 roku do chwili obecnej we wszystkich konfliktach zbrojnych. Pozwala on na szybką identyfikację odnalezionych niewybuchów amunicji bojowej i przedmiotów niebezpiecznych. Zawiera on podstawowe akty prawne dotyczące prac z amunicją bojową, dane techniczne, przekroje, rysunki, zdjęcia, stwarzane zagrożenie, sposób neutralizacji, występowanie i wiele innych danych.

SI SAPER przeznaczony jest zarówno do działań związanych z identyfikacją amunicji bojowej jak i do celów szkoleniowych dla specjalistów wykonujących prace z niewybuchami.

arrow-up

Wydawnictwo Saperskie Sp. z. o. o. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000570573. Kapitał zakładowy 21500,00 PLN w całości opłacony.