arrow-down

O NAS

Wydawnictwo Saperskie Sp. z o.oprowadzi wszechstronną działalność związaną opracowaniami specjalistycznymi dotyczącymi zagorzeń, tym zagrożeń amunicją bojową, bezpieczeństwem ludności i formami szkolenia, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego.

Doświadczenia zdobyte przez pracowników spółki w Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, pracy w firmach cywilnych na terenie kraju i firmach międzynarodowych zajmujących się oczyszczaniem terenu na terenie Chorwacji i Laosu jak i Centrum Szkolenia Inżynieryjnego EOD NATO w Trencinie (Słowacja), misje na Bałkanach, Iraku czy Afganistanie stanowią doskonały punkt wyjścia do zapewnienia usług na najwyższym poziomie, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa, Norm Polskich i międzynarodowych jak i prawa.

ZAŁOŻYCIEL WYDAWNICTWA

kpt. w st. spocz. . inż. Szczepan Dąbek

Pełniący zawodową służbę wojskową w latach 1983-2007 na różnych stanowiskach służbowych. W 1987 r. ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Wojsk Inżynieryjnych. W latach 2002-2007 uczestnik kursów oficerów sztabu organizujących działanie Minerskich Patroli Rozminowania, jednocześnie pełniąc obowiązku oficera sztabu odpowiedzialnego za działanie 3 (trzech) minerskich patroli. W 2003 r. ukończył kurs uprawniający do prac związanych z podejmowaniem, neutralizacją przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. W tym okresie aktywnie uczestniczył w podejmowaniu i neutralizacji niewybuchów amunicji bojowej.

Po zakończeniu czynnej służby wojskowej w 2007 r., wykorzystując doświadczenie zdobyte w Siłach Zbrojnych, pracował na stanowiskach związanych z obronnością i zarządzaniem kryzysowym. W latach 2007 – 2009. Pracował w krajowych i międzynarodowych firmach zajmujących się oczyszczaniem terenu z pozostałości powojennych na terenie państw: Polska, Chorwacja, Laos na stanowisku saper i saper – instruktor. Jednocześnie od 2008 roku (z przerwami) do 2011 r. pracownik w Wydziale Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie. Autor bazy danych o niewybuchach i zbioru aktów prawnych w „Identyfikatorze amunicji bojowej” działającego w „SI PATROL” (ADMINISTRATOR – MON). Od 2014 r. pracował w Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence EOD NATO – Slovak Republik.

arrow-up

Wydawnictwo Saperskie Sp. z. o. o. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000570573. Kapitał zakładowy 21500,00 PLN w całości opłacony.