arrow-down

PUBLICATIONS

Saperskie Publishing House has developed several specialist guides for professionals from the Armed Forces, Police, Fire Brigades, Border Guards and the public. One of them is the publishing series Vademecum of a safe family consisting of several items such as: Guide to dealing with emergency situations, the First Aid Pre-Medical Guide, Handling Hazards in Educational Institutions and much more.

INFORMATION SYSTEM SAPER

The Saper is an innovative information system with a database of combat ammunition produced and used from 1900 to the present in all armed conflicts. It allows for quick identification of found unexploded ordnance ammunition and dangerous objects. It contains basic legal acts regarding work with war ammunition, technical data, cross-sections, drawings, photos, threat posed, neutralization methods, occurrence and many other data.

TRAININGS AND CERTIFICATION

As part of the activity of Saperskie Publishing House, individual and collective trainings are organized in the field of:

  • specialist trainings in Crisis Management;
  • training on potential threats and rules of conduct in educational and pedagogical institutions;
  • training in the rules of behaviour during the occurrence of critical situations for different environments (social groups);
  • specialist training in Civil Defence;
  • specialized training on the use of explosive ammunition.

ARE YOU INTERESTED?

REFERENCJE

“Fachowość, zaangażowanie i praktyczne doświadczenie, jakimi wykazuje się Wydawnictwo Saperskie w opracowaniu materiałów poglądowych amunicji wybuchowej  przyczyniło się do zwiększenia naszej wiedzy z identyfikacji amunicji bojowej oraz neutralizowania niewybuchów. Publikacje Wydawnictwa spełniają nasze wszelkie oczekiwania. Poziom merytoryczny nie budzi żadnych zastrzeżeń, a  specjaliści z Wydawnictwo Saperskie dali się poznać, jako solidni wykonawcy, terminowo wywiązujący się z umów. Warto podkreślić, iż Wydawnictwo stosuje umiarkowane ceny na opracowane publikacje, co sprawia, że polecam je innym służbom.”

ppłk mgr inż. M.K.

W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z póżn zm. ) i Decyzją 146/MON dane osobowe są przechowywane w Wydawnictwo Saperskie Sp. z.o.o

Wydawnictwo saperskie w swojej ofercie wydawniczej przygotowało wydanie Toksyczne Środki Przemysłowe. Właściwości, zasady bezpieczeństwa charakterystyka. W wydaniu tym w sposób jasny, zrozumiały dla każdego przedstawiono wszystkie, dane na temat TSP dopuszczonych do transportu drogowego. Wiedzę potrzebną znajdzie tu ekspedytor, lekarz (ratownik), strażak, kontrola drogowa, kierowca pojazdu przewożącego TSP, odbiorca. Fachowość, zaangażowanie, praktyczne doświadczenie, jakimi wykazało się Wydawnictwo Saperskie tworząc tą publikację przyczynia się do zwiększenia naszej wiedzy  i właściwego zachowania się w styczności z TSP. Polecam publikację wszystkim zainteresowanym, którzy mają styczność z toksycznymi środkami przemysłowymi. Szkoda, że obecnie dostępne są trzy tomy wraz aneksem, ale mam nadzieję, że wkrótce zostaną opublikowane pozostałe.”

mgr G. R.

W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z póżn zm. ) i Decyzją 146/MON dane osobowe są przechowywane w Wydawnictwo Saperskie Sp. z.o.o

Odnośnie publikacji Vademecum bezpiecznej rodziny nic dodać nic ująć, poradnik posiada naprawdę ogrom wiadomości. Materiał, który został przeze mnie przerobiony jest napisany bardzo profesjonalnie. Nie ma problemów ze zrozumieniem treści. Czystość przekazu 100%.  To jest moja skromna opinia.”

D. D.

Staff of the armed forces

London, UK

W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z póżn zm. ) dane osobowe są przechowywane w Wydawnictwo Saperskie Sp. z.o.o

“The knowledge contained in the “Catalogs of combat munitions issued since 2005” has contributed to increasing our safety during the sapper’s work on missions in Iraq and Afghanistan. The current catalogs published by the publishing house Saperskie have been updated and contain more technical data. Despite the existence of similar materials in the US Army, I was more willing to use the studies that Polish sappers had during the mission. I recommend reading these studies. It’s worth it, they’re good.”

US Army
Sergeant Minesweeper J. C.

Due to the Act on the Protection of Personal Data of 29 August 1997 in force in Poland (Journal of Laws of 1997 No. 133, item 883, as amended), personal data is stored in Wydawnictwo Saperskie Sp. z .o.o

Wydawnictwo Saperskie Sp. z o.o., company registered in the District Court for the capital city of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000570573. Share capital PLN 21500.00 fully paid.