arrow-down

PUBLIKACJE

Wydawnictwo Saperskie Sp. z o.o. w swojej działalności opracowało szereg poradników specjalistycznych przeznaczonych dla specjalistów z Sił Zbrojnych, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej jak i dla społeczeństwa. Jednym z nich jest seria wydawnicza Vademecum bezpiecznej rodziny składająca się z szeregu wydań, takich jak: Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń, Poradnik Pierwsza pomoc przedmedyczna, Postępowanie w sytuacjach zagrożeń w placówkach oświatowych i wiele innych.

SYSTEM INFORMATYCZNY SAPER

System Informacyjny Saper jest to nowatorski system informacyjny wraz z bazą danych o amunicji bojowej produkowanej i stosowanej od 1900 roku do chwili obecnej we wszystkich konfliktach zbrojnych. Pozwala on na szybką identyfikację odnalezionych niewybuchów amunicji bojowej i przedmiotów niebezpiecznych. Zawiera on podstawowe akty prawne dotyczące prac z amunicją bojową, dane techniczne, przekroje, rysunki, zdjęcia, stwarzane zagrożenie, sposób neutralizacji, występowanie i wiele innych danych.

SZKOLENIA I CERTYFIKACJE

W ramach działalności spółki Wydawnictwo Saperskie organizowane są szkolenia indywidualne jak i zbiorowe z zakresu:

  • szkolenia specjalistyczne z Zarządzania Kryzysowego;
  • szkolenia z potencjalnych zagrożeń i zasad postępowania w palcówkach oświatowo – wychowawczych;
  • szkolenia z zasad zachowania się w czasie wystąpienia sytuacji krytycznych dla różnych środowisk (grup społecznych);
  • szkolenia specjalistyczne z Obrony Cywilnej;
  • szkolenia specjalistyczne z użycia amunicji wybuchowej.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

REFERENCJE

“Fachowość, zaangażowanie i praktyczne doświadczenie, jakimi wykazuje się Wydawnictwo Saperskie w opracowaniu materiałów poglądowych amunicji wybuchowej  przyczyniło się do zwiększenia naszej wiedzy z identyfikacji amunicji bojowej oraz neutralizowania niewybuchów. Publikacje Wydawnictwa spełniają nasze wszelkie oczekiwania. Poziom merytoryczny nie budzi żadnych zastrzeżeń, a  specjaliści z Wydawnictwo Saperskie dali się poznać, jako solidni wykonawcy, terminowo wywiązujący się z umów. Warto podkreślić, iż Wydawnictwo stosuje umiarkowane ceny na opracowane publikacje, co sprawia, że polecam je innym służbom.”

ppłk mgr inż. M.K.

W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z póżn zm. ) i Decyzją 146/MON dane osobowe są przechowywane w Wydawnictwo Saperskie Sp. z.o.o

Wydawnictwo saperskie w swojej ofercie wydawniczej przygotowało wydanie Toksyczne Środki Przemysłowe. Właściwości, zasady bezpieczeństwa charakterystyka. W wydaniu tym w sposób jasny, zrozumiały dla każdego przedstawiono wszystkie, dane na temat TSP dopuszczonych do transportu drogowego. Wiedzę potrzebną znajdzie tu ekspedytor, lekarz (ratownik), strażak, kontrola drogowa, kierowca pojazdu przewożącego TSP, odbiorca. Fachowość, zaangażowanie, praktyczne doświadczenie, jakimi wykazało się Wydawnictwo Saperskie tworząc tą publikację przyczynia się do zwiększenia naszej wiedzy  i właściwego zachowania się w styczności z TSP. Polecam publikację wszystkim zainteresowanym, którzy mają styczność z toksycznymi środkami przemysłowymi. Szkoda, że obecnie dostępne są trzy tomy wraz aneksem, ale mam nadzieję, że wkrótce zostaną opublikowane pozostałe.”

mgr G. R.

W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z póżn zm. ) i Decyzją 146/MON dane osobowe są przechowywane w Wydawnictwo Saperskie Sp. z.o.o

Odnośnie publikacji Vademecum bezpiecznej rodziny nic dodać nic ująć, poradnik posiada naprawdę ogrom wiadomości. Materiał, który został przeze mnie przerobiony jest napisany bardzo profesjonalnie. Nie ma problemów ze zrozumieniem treści. Czystość przekazu 100%.  To jest moja skromna opinia.”

D. D.

Staff of the armed forces

London, UK

W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z póżn zm. ) dane osobowe są przechowywane w Wydawnictwo Saperskie Sp. z.o.o

“The knowledge contained in the “Catalogs of combat munitions issued since 2005” has contributed to increasing our safety during the sapper’s work on missions in Iraq and Afghanistan. The current catalogs published by the publishing house Saperskie have been updated and contain more technical data. Despite the existence of similar materials in the US Army, I was more willing to use the studies that Polish sappers had during the mission. I recommend reading these studies. It’s worth it, they’re good.”

US Army
Sergeant Minesweeper J. C.

Due to the Act on the Protection of Personal Data of 29 August 1997 in force in Poland (Journal of Laws of 1997 No. 133, item 883, as amended), personal data is stored in Wydawnictwo Saperskie Sp. z .o.o

arrow-up

Wydawnictwo Saperskie Sp. z. o. o. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000570573. Kapitał zakładowy 21500,00 PLN w całości opłacony.